Radna grupa dovršila prva dva podzakonska akta za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

Nacrti podzakonskih akata kojima se uređuje sadržaj tehničkih projekata i kategorizacija objekata prema složenosti i riziku upotrebe završeni su i po prvi put predstavljeni javnosti na skupu održanom 30. decembra 2014. u organizaciji USAID BEP i NALED. USAID BEP će nastaviti koordinaciju ove radne grupe i uneće povratne informacije zainteresovanih aktera u konačne nacrte ovih podzakonskih akata. 

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija