Radna grupa dovršila prva dva podzakonska akta za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

Nacrti podzakonskih akata kojima se uređuje sadržaj tehničkih projekata i kategorizacija objekata prema složenosti i riziku upotrebe završeni su i po prvi put predstavljeni javnosti na skupu održanom 30. decembra 2014. u organizaciji USAID BEP i NALED. USAID BEP će nastaviti koordinaciju ove radne grupe i uneće povratne informacije zainteresovanih aktera u konačne nacrte ovih podzakonskih akata. 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija