Model uredbe o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta dostavljen na adrese 145 gradova i opština

Sve lokalne samouprave u Srbiji primile su model lokalne uredbe o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta, podzakonski akt usvojen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Model ove uredbe, izrađen uz tehničku podršku USAID BEP, lokalnim samoupravama dostavila je Stalna konferencija gradova i opština. Lokalne samouprave imaju rok do 17. januara 2015. da usvoje ovaj podzakonski akt; ove uredbe će najverovatnije biti prvi podzakonski akti koji će biti usvojeni u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, jer je rok za usvajanje većine drugih podzakonskih akata 15. februar 2015. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta je najveći pojedinačni parafiskalni namet i najznačajnija administrativna prepreka za investitore, a reforma te naknade predstavlja ključni korak napred za privredno okruženje. Kada se ove uredbe usvoje, investitori će od 1. marta 2015. godine osetiti sve prednosti pojednostavljenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola i nižih naknada.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija