Nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru

Pošto su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i USAID BEP završili konsultacije sa zainteresovanim stranama i dodatno prilagodilo nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru, Ministarstvo je dostavilo nacrt Zakona i prateću dokumentaciju Vladi Srbije. Nacrt Zakona će prvo razmatrati Odbor Vlade Srbije za pravni sistem i državne organe, posle čega bi Vlada trebalo da usvoji predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru i uputi ga Narodnoj skupštini na usvajanje. Ministarstvo i USAID BEP očekuju da će Narodna skupština usvojiti predlog Zakona krajem januara odnosno početkom februara. 

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija