Reforma javne uprave

Predstavnici USAID BEP uzeli su učešća u sastanku radne grupe za organizaciono i funkcionalno restrukturiranje sistema javne uprave u Srbiji. Podršku Ministarstvu za racionalizaciju javnog sektora pruža više projekata, među kojima su „Podrška organizacionom i funkcionalnom restrukturiranju javne uprave u Republici Srbiji“, projekti Svetske banke za unapređenje konkurentnosti, kao i USAID BEP. USAID BEP je aktivno uključen u drugu fazu ovog projekta, koja počinje krajem marta, po završetku kraće analize institucija za koje je zaduženo Ministarstvo privrede. Ova druga faza podrazumeva detaljniju analizu u toku koje će USAID BEP zajedno sa Svetskom bankom proceniti okvir za državnu pomoć i izraditi preporuke za njegovo unapređenje.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija