Održan dvodnevni seminar sa Sektorom budžeta Ministarstva finansija

Tim USAID BEP moderirao je više radionica na temu programskog budžeta sa predstavnicima Sektora budžeta Ministarstva finansija tokom dvodnevnog seminara u Aranđelovcu održanog 5. i 6. februara. Ovom skupu prisustvovali su svi analitičari Sektora za budžet, pomoćnica ministra finansija Mirjana Ćojbašić, konsultant USAID BEP Ivana Jakir-Bajo (načelnica Sektora budžeta u hrvatskom Ministarstvu financija), sekretar i zamenik sekretara za finansije AP Vojvodine i sekretar za finansije Stalne konferencije gradova i opština. Cilj ovog seminara bilo je da se zajedno analizira primena programskog modela budžeta i razmotre mere za njeno unapređenje tokom 2015. Analitičari su pokazali bolje razumevanje programskog modela budžeta, veću sposobnost za analizu i snažnije liderske osobine i sposobnosti upravljanja u okviru Sektora budžeta. Ivana Jakir-Bajo je detaljno predstavila iskustva Hrvatske u punoj primeni programskog modela budžeta i njegov uticaj na jačanje godišnje i srednjoročne fiskalne discipline. Ona je pružila i značajne preporuke za pravac u kome reforma javnih finansija treba da se kreće kako bi se zadovoljili kriterijumi za pridruživanje EU.  Sektor budžeta i USAID BEP izradili su i detaljni zajednički akcioni plan za narednu godinu koji podrazumeva stalno unapređivanje programskih struktura, povezivanje procesa izrade budžeta i planiranja i razvoj metodologije za evaluaciju, prioritizaciju i praćenje kapitalnih projekata. 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija