Implementacija reformisanog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Stalna konferencija gradova i opština održavaju seminare u regionalnim centrima širom Srbije radi obuke službenika zaduženih za izdavanje građevinskih dozvola za sprovođenje reformisanog Zakona o planiranju i izgradnji i novih procedura za izdavanje dozvola. Ovi seminari privukli su veliko interesovanje, te je tako preko 100 učesnika prisustvovalo skupovima održanim 5. februara u Beogradu i 6. februara u Kragujevcu. USAID BEP i njegovi partneri ove seminare koriste za predstavljanje najznačajnijih izmena Zakona, direktno odgovaranje na pitanja učesnika i prikupljanje tema o kojima se diskutuje za budući zbornik sa pitanjima i odgovorima.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija