Podzakonski akti za primenu Zakona o planiranju i izgradnji

Nacrti 12 podzakonskih akata potrebnih za sprovođenje ovog Zakona postavljeni su na internet sajt Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i otvoreni za komentare zainteresovanih strana više od deset dana pre isteka zakonskog roka za njihovo donošenje. Ovi podzakonski akti najverovatnije će biti usvojeni pre 15. februara, roka koji je Zakonom određen za njihovo usvajanje. Ovo predstavlja novost u Srbiji, gde ministarstva redovno probijaju zakonske rokove za usvajanje podzakonskih akata, i to često za više stotina dana. USAID BEP će nastaviti saradnju sa Ministarstvom i drugim zainteresovanim akterima radi pripreme preko 30 podzakonskih akata potrebnih za sprovođenje Zakona.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija