Narodna skupština usvojila novi Zakon o energetici i izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

Posle više nedelja konsultacija sa zainteresovanim akterima, dijaloga između javnog i privatnog sektora i kampanje edukacije javnosti, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, USAID BEP i NALED pomogli su da se odredbe Zakona o energetici usklade sa reformisanim sistemom za izdavanje građevinskih dozvola. USAID BEP je uspeo i da izdejstvuje usvajanje izmena i dopuna odredbi Zakona o planiranju i izgradnji kojima se uređuje naknada za uređenje građevinskog zemljišta. Izmenama i dopunama ovih zakona, usvojenim 29. decembra 2014, zadržan je „jednošalterski sistem“ za izdavanje građevinskih dozvola i ograničen je iznos naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Ovim izmenama se skraćuje vreme potrebno za dobijanje građevinskih i upotrebnih dozvola i smanjuju administrativni troškovi građevinskih projekata. 


 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija