Predlog Zakona o budžetu za 2015. Izrađen u skladu sa metodologijom programskog budžeta

Na dan 18. decembra, u skupštinsku proceduru ušao je Predlog Zakona o budžetu za 2015, koji je po prvi put izrađen u skladu sa metodologijom programskog budžeta za sve direktne budžetske korisnike. Ministar Vujović je izjavio da se ovim zakonom po prvi put obezbeđuje potpuna transparentnost svih transakcija. Uz podršku koju je pružio USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP), u februaru 2014. godine Ministarstvo finansija usvojilo je Instrukcije za izradu programskog budžeta kojim se budžetskim korisnicima pružaju smernice za izradu finansijskih planova, programskih aktivnosti i projekata. Tokom protekle godine USAID BEP i Ministarstvo finansija sproveli su sveobuhvatnu obuku za državne službenike zaposlene u 140 institucija - direktnih budžetskih korisnika na republičkom nivou i 34 na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine o konceptima programskog budžeta i indikatorima učinka. Ova obuka omogućila je da se 600 državnih službenika neposredno upozna sa konceptima, značajem i obuhvatom programskog budžeta.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija