Uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Nacrti dva podzakonska akta potrebna za sprovođenje novousvojenih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji skoro su spremni za javnu raspravu. Ovo je rezultat napora koje je u proteklih nekoliko nedelja uložio USAID BEP, u saradnji sa predstavnicima građevinskih preduzeća i lokalnih samouprava, kao i stručnjacima. USAID BEP je takođe ostvario napredak u pogledu sveobuhvatne analize mogućnosti za uvođenje elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola: u tom izveštaju definisaće se sve funkcije i modeli implementacije ovog sistema.USAID BEP sarađuje i sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i NALED-om na izmeni Akcionog plana za sprovođenje objedinjene procedure (odnosno koncepta „jednošalterskog sistema“) koji će usvojiti Vlada Srbije. Ovaj Akcioni plan će omogućiti formiranje međuresornog koordinacionog tela koje će pratiti sprovođenje ove reforme, a poslužiće i kao platforma na osnovu koje će Vlada koordinirati pomoć donatorskih organizacija u ovoj oblasti.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija