Dijalog između predstavnika banaka i izvršitelja

USAID BEP je 24. oktobra organizovao skup za ključne aktere sa ciljem da se omogući efikasnija naplata kredita u docnji. Teškoće sa kojima se banke suočavaju pri naplati potraživanja predstavljaju bitan činilac koji zaduživanje čini teško dostupnim i skupim. Sastanku su prisustvovali predstavnici Komore izvršitelja i Udruženja banaka Srbije, uključujući preko 20 direktora odeljenja za problematične plasmane vodećih domaćih banaka i šest izvršitelja sa praktičnim iskustvom. Učesnici su razgovarali o pozitivnim iskustvima ostvarenim u međusobnoj saradnji. Najbolji pokazatelj utisaka je izjava jednog od bankara, koji je naveo: „Ove godine ne bih ostvario svoje zacrtane ciljeve da nema izvršitelja.“ Predstavnici USAID BEP naglasili su da bi obe profesije trebalo da se usredsrede na zajedničke aktivnosti kako bi se postigla sinergija u rešavanju velikog broja problematičnih plasmana (ukupno preko tri milijarde evra prema podacima NBS). Uprkos pozitivnim iskustvima, banke i dalje ne koriste usluge izvršitelja u punoj meri. Banke i izvršitelji saglasili su se oko nekoliko početnih koraka kojima će se povećati stepen korišćenja usluga izvršitelja, između ostalog kroz koordinaciju rada na prilagođavanju izvršiteljske tarife potrebama klijenata; razmenu informacija, statističkih podataka i studija slučajeva uspešne saradnje; i organizaciju neophodne obuke o bankarstvu i poslovnim modelima za izvršitelje. Ove aktivnosti trebalo bi da rezultiraju novim skupom na kome će profesija izvršitelja biti predstavljena članovima upravnih odbora banaka.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija