Godišnji simpozijum ukazao na mogućnosti za smanjenje tereta parafiskalnih nameta

Tokom simpozijuma pod nazivom „Neporeski nameti u Srbiji 2014“, održanog 8. oktobra, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i USAID BEP predstavili su pet koraka koje bi država mogla da preduzme da bi smanjila opterećenje privrede parafiskalnim nametima. Tih pet koraka su: 1) prestati sa praksom naplate više naknada za istu uslugu; 2) uskladiti iznos naknade sa cenom pružene usluge; 3) ukinuti naknade u slučajevima u kojima država zauzvrat ne nudi uslugu sa dodatom vrednošću; 4) vratiti lokalnim samoupravama prihode od naknada koje im logično pripadaju; i 5) formirati nacionalni elektronski registar taksi i naknada i propisati da institucije ne smeju da naplaćuju naknade ako one nisu nabrojane u tom registru. Tokom ovog skupa, učesnici iz privatnog sektora zaključili su da se nepredvidivim parafiskalnim nametima, čiji se broj stalno uvećava, zapravo kažnjavaju firme koje posluju legalno i plaćaju poreze, te da se one primoravaju da pređu u „sivu zonu“. Učesnici su se saglasili da bi država, umesto da povećava neporeske namete, trebalo da obezbedi bolju naplatu postojećih poreza i efikasnije se bori protiv privrednika koji posluju van zakona. NALED i USAID su izradili drugi Registar parafiskalnih nameta, koji pokazuje da privreda plaća 384 neporeska nameta, od kojih su 247 i parafiskalni. Registar je po prvi put kreiran 2012, posle čega je usledilo ukidanje 138 parafiskalnih taksi i naknada na predlog NALED i USAID, dok su nameti na preduzetnike smanjeni za 41 odsto. Međutim, nastavljen ovaj trend eliminacije nepotrebnih taksi i naknada nije nastavljen, dok je opterećenje velikih preduzeća ostalo skoro potpuno nepromenjeno. Tokom protekle dve godine pojavile su se i nove takse i naknade, dok su neki od postojećih nameta čak i povećani.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija