Nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru dostavljen državnim organima na izjašnjenje

U skladu sa Poslovnikom Vlade Srbije, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo je 26. novembra zakonodavni paket sastavljen od nacrta Zakona o inspekcijskom nadzoru i pratećih dokumenata ministarstvima i drugim državnim organima na izjašnjenje. Uz to, Ministarstvo je nacrt Zakona i sa njim povezanu analizu efekata propisa (AEP) dostavilo i Sekretarijatu za javne politike radi regulatorne kontrole kvaliteta, a nacrt Zakona i izjavu o usklađenosti sa propisima EU dostavilo Kancelariji za evropske integracije radi provere da li je ovaj propis usklađen sa pravom EU. U skladu sa Poslovnikom Vlade, rok za izjašnjenje o sistemskim zakonima (kao što je ovaj) je 20 radnih dana. Pošto ministarstva dostave svoje preporuke i komentare, Radna grupa u užem sastavu uzeće te informacije u obzir i na osnovu njih izmeniti nacrt Zakona prema potrebi. Kada se izrade neophodne izmene i dopune, nacrt Zakona dostaviće se Vladi Srbije na usvajanje.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija