ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI - PREKRETNICA KOJA SRBIJU VODI U EKONOMSKI NAPREDAK

Beograd (15. decembar) – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pozdravlja usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. USAID je u poslednje tri godine aktivno sarađivao sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na izradi nacrta Zakona, kao i primeni najboljih evropskih praksi u ovoj oblasti.

Činjenica da se Srbija nalazi na samom dnu lestvice po efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola govori u prilog hitnosti rešavanja decenijskog problema koji muči Srbiju. Prema istraživanjima USAID-a, u Srbiji se prosečno na građevinsku dozvolu čeka nešto manje od 17 meseci, a potrebno je proći kroz 18 različitih procedura koje iziskuju veliko vreme i značajna finansijska sredstva. „Sada imamo priliku da ovakve rezultate ostavimo zauvek iza nas. Ako se bude obezbedila dosledna primena Zakona, to će veoma pozitivno uticati kako na brzinu, tako i na efikasnost izdavanja građevinskih dozvola i značajno smanjiti prostor za korupciju“ – izjavio je Dušan Vasiljević, direktor tima za regulatornu reformu USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja.

Nacrt Zakona donosi neka važna unapređenja, kao što su jedinstveni šalter, odgovornost državne uprave da obezbedi da javna preduzeća i drugi organi poštuju zakonske rokove za postupanja, smanjenje potrebne dokumentacije, unapređeno prostorno planiranje i bolje uređenje svojinskih pitanja. Strukovna udruženja, poslovne asocijacije, domaći i strani eksperti, investitori su sa velikom pažnjom pratili proces izmene zakona i u njemu aktivno učestvovali kroz davanje preporuka od kojih je Vlada mnoge usvojila.  „Veliku zahvalnost dugujemo Vladi Srbije, a posebno ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorani Mihajlović, jer je vapaje građevinske industrije za promenom sistema prepoznala i efikasno sprovela u delo“ – naglasio je Džo Lauter, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.

USAID u isto vreme žali zbog toga što je na brzinu predloženim i usvojenim amandmanima praktično poništena reforma naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Da je prihvaćen predlog Vlade, uveo bi red u ovaj danas najveći parafiskalni namet u Srbiji i dao još snažniji podsticaj rastu građevinske industrije i ukupnom ekonomskom razvoju. „Prema našim procenama do kojih smo došli simulacijom procesa, reformisani zakon uz uklanjanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, Srbiju bi naredne godine stavio na 39. mesto po efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola u izveštaju Svetske Banke.“ – zaključio je Lauter.

Izveštaj Svetske Banke za 2015. godinu svakako će Srbiju prepoznati kao zemlju gde se izdavanje građevinske dozvole i celokupne prateće dokumentacije vrši na jednom šalteru, gde investitor predaje zahtev za izdavanje dozvole, a ostale procedure vrši državni organi i organi lokalne samouprave. Posledično, Srbija neće zauzimati 186. mesto po efikasnosti sistema izdavanja građevinskih dozvola, već značajno bolju poziciju koja će omogućiti privlačenje novih investitora, a samim tim i novih radnih mesta.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija