Sveobuhvatnim dijalogom do reforme Zakona o radu

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održali su prezentaciju procesa usvajanja i implementacije Zakona o radu. U uvodnim obraćanjima ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, VD predsednika Privredne Komore Srbije Milivoje Miletić i direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja Džo Lauter, složili su se da je reforma radnog zakondavstva bila neizmerno važna i da je dovela do poboljšanja poslovnog okruženja. Istaknuta je i važnost otvorenog dijaloga svih socijalnih partnera, kao i doprinosa svih učesnika procesa.  

Dodatna dokumenta:

- Sveobuhvatnim dijalogom do reforme zakona o radu
- Pregled najčešće postavljanih pitanja na prezentacijama za primenu Izmena i dopuna Zakona o radu
- Timeline

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija