Sveobuhvatnim dijalogom do reforme Zakona o radu

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održali su prezentaciju procesa usvajanja i implementacije Zakona o radu. U uvodnim obraćanjima ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, VD predsednika Privredne Komore Srbije Milivoje Miletić i direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja Džo Lauter, složili su se da je reforma radnog zakondavstva bila neizmerno važna i da je dovela do poboljšanja poslovnog okruženja. Istaknuta je i važnost otvorenog dijaloga svih socijalnih partnera, kao i doprinosa svih učesnika procesa.  

Dodatna dokumenta:

- Sveobuhvatnim dijalogom do reforme zakona o radu
- Pregled najčešće postavljanih pitanja na prezentacijama za primenu Izmena i dopuna Zakona o radu
- Timeline

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija