Predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru ulazi u skupštinsku proceduru u decembru

Na prezentaciji „Bele knjige“ Saveta stranih investitora za 2014, Kori Udovički, zamenica premijera i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, potvrdila je da će predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru biti upućen u skupštinsku proceduru do kraja 2014. godine. Udovički je objasnila da će predlog ovog Zakona, predlozi ključnih podzakonskih akata i plan za sprovođenje ovog propisa – svi izrađeni u saradnji između USAID BEP i državnih organa i usklađeni sa standardima dobre regulatorne prakse – biti podneti parlamentu kao deo jedinstvenog regulatornog paketa. Ministarka Udovički takođe je naglasila značaj koordinacije inspekcija i ponovila da je Vlada Srbije odlučna da se izbori sa sivom ekonomijom, dodavši da nacrt ovog propisa sadrži mehanizme za ostvarivanje oba ova prioriteta. USAID Projekat za bolje uslove poslovanja neprekidno pruža tehničku podršku koja je od presudnog značaja za izradu ovog propisa i pratećih podzakonskih akata, a nastaviće i da pruža pomoć za sprovođenje zakona i podzakonskih akata po njihovom usvajanju.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija