Uloga dobrog računovodstva u pristupu malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja

USAID BEP je sproveo program pod nazivom „Uloga dobrog računovodstva u pristupu MSP izvorima finansiranja“ u okviru granta dodeljenog Akademiji za bankarstvo i finansije (ABF). Ovaj program obuhvata interaktivnu obuku za MSP; ABF je pripremila video-materijale za učenje na daljinu i priručnik koji će biti dostupni široj javnosti. Priručnik sadrži objašnjenja, studije slučaja i kratke filmove kojima se ilustruju, objašnjavaju i tumače lekcije o tome kako dobar računovođa može da pruži dodatnu vrednosti firmi i unapredi njen pristup izvorima finansiranja. Ovaj program je predstavljen 19. novembra u prostorijama Privredne komorom Srbije (PKS); u narednih nekoliko meseci, USAID BEP, ABF i PKS organizovaće intenzivnu kampanju u medijima širom Srbije, kao i još pet okruglih stolova, kako bi promovisali značaj bolje finansijske analize i finansijskih izveštaja. Svi materijali biće dostupni javnosti posredstvom regionalnih privrednih komora, regionalnih razvojnih agencija, poslovnih udruženja i poslovnih internet portala.

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija