Uloga dobrog računovodstva u pristupu malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja

USAID BEP je sproveo program pod nazivom „Uloga dobrog računovodstva u pristupu MSP izvorima finansiranja“ u okviru granta dodeljenog Akademiji za bankarstvo i finansije (ABF). Ovaj program obuhvata interaktivnu obuku za MSP; ABF je pripremila video-materijale za učenje na daljinu i priručnik koji će biti dostupni široj javnosti. Priručnik sadrži objašnjenja, studije slučaja i kratke filmove kojima se ilustruju, objašnjavaju i tumače lekcije o tome kako dobar računovođa može da pruži dodatnu vrednosti firmi i unapredi njen pristup izvorima finansiranja. Ovaj program je predstavljen 19. novembra u prostorijama Privredne komorom Srbije (PKS); u narednih nekoliko meseci, USAID BEP, ABF i PKS organizovaće intenzivnu kampanju u medijima širom Srbije, kao i još pet okruglih stolova, kako bi promovisali značaj bolje finansijske analize i finansijskih izveštaja. Svi materijali biće dostupni javnosti posredstvom regionalnih privrednih komora, regionalnih razvojnih agencija, poslovnih udruženja i poslovnih internet portala.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija