Jačanje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Ovaj edukativni skup o uvođenju programskog modela budžeta i izradi budžeta po toj metodologiji održan je 14. novembra u Nišu u okviru izgradnje kapaciteta u sklopu Projekta dobre uprave na lokalnom nivou (Good Governance at the Local Level). Ovaj projekat podržava Ambasada Finske a sprovodi NALED; njegov cilj je da se unapredi postupak izrade i sprovođenja politika na lokalnom nivou. Majda Sedej, ekspert projekta USAID BEP za upravljanje javnim finansijama, predstavila je glavne razloge za uvođenje programskog budžeta na nivou lokalne samouprave, kao i značaj tog metoda izrade budžeta za ispunjenje načela EU i povećanje transparentnosti javnih finansija. Posle prezentacije organizovana je praktična obuka za primenu programskog modela budžeta na budžet Grada Niša za 2015. godinu.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija