Rad na reformi postupka procene vrednosti nepokretnosti

USAID BEP je nastavio rad na unapređenju kvaliteta i pouzdanosti postupka procene vrednosti nepokretnosti sa ciljem obezbeđivanja veće dostupnosti i niže cene finansiranja. U novembru i decembru predstavnici USAID BEP učestvovali su u sastancima Radne grupe za reformu postupka procene vrednosti nepokretnosti koju je formiralo Ministarstvo finansija. Tim USAID BEP izradio je dva nacrta dokumenata o kojima je tom prilikom bilo reči: nacrt Nacionalnih standarda za procenu vrednosti nepokretnosti i nacrt Zakona o vršenju procene vrednosti nepokretnosti. Radna grupa je razmatrala ključna rešenja iz ova dva dokumenta, a naročito odredbe nacrta Zakona koje se tiču nadzora nad radom procenitelja i disciplinskog postupka. Članovi Radne grupe dostaviće mišljenja o ovim tekstovima u pismenom obliku do kraja novembra, a USAID BEP trenutno razmatra izmene ovih propisa. Ministarstvo finansija namerava da finalizuje nacrt Zakona u januaru, a njegovo usvajanje planirano je za prvi kvartal 2015. Ovi standardi i Zakon, zajedno sa registrom sredstava obezbeđenja koji pripremaju USAID BEP i Narodna banka, pomoći će da se ublaže standardi za priznavanje sredstava obezbeđenja i da se snize rizici banaka u pogledu izvršenja na sredstvima obezbeđenja radi naplate potraživanja.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija