Predstavnici USAID BEP sastali se sa Ministrom privrede radi dogovora o budućoj saradnji

Predstavnici USAID BEP sastali su se 14. novembra sa Željkom Sertićem, ministrom privrede, kako bi razmotrili naredne korake u oblastima u kojima se ostvaruje saradnja između USAID BEP i Ministarstva, uključujući usvajanje Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća, reformu sistema državne pomoći i smanjenje regulatornog opterećenja. Ministar Sertić nas je obavestio da Ministarstvo priprema Zakon o investicijama kojim će biti rešena neka od pitanja vezana za državnu pomoć, i to naročito institucionalna organizacija u ovoj oblasti, kao i da će Ministarstvo o nacrtu tog propisa zatražiti i mišljenje i komentare USAID BEP. Ministar je takođe naglasio da će biti usvojen i Akcioni plan za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i da će Savet za mala i srednja preduzeća biti formiran do kraja ove godine. Ministar Sertić je spreman da preuzme vođstvo u pogledu zagovaranja reformi neophodnih za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća, kao i da blisko prati sprovođenje Akcionog plana. USAID BEP i Ministarstvo privrede održaće još sastanaka kako bi organizovali zajedničke aktivnosti planirane za 2015. godinu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija