Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji upućene resornim ministarstvima na mišljenje

Posle više meseci konsultacija sa zainteresovanim akterima i intenzivnog rada na izradi nacrta ovog propisa, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture završilo je nacrt izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji i uputilo ga u drugi krug postupka pribavljanja mišljenja resornih ministarstava. Posle ove etape u postupku usvajanja, zakon će biti dostavljen Odboru Vlade Srbije za finansije i privredu, a kada ovaj odbor da svoje mišljenje o zakonu, Vlada Srbije će ga uputiti u skupštinsku proceduru. USAID BEP je pružio podršku Ministarstvu u svim njegovim dosadašnjim aktivnostima, i nastaviće da podržava usvajanje i sprovođenje i ovog propisa i podzakonskih akata potrebnih za njegovu primenu. Na predlog USAID BEP, Zorana Mihajlović, zamenik premijera i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, potpisala je odluku o formiranju Radne grupe za izradu podzakonskih akata kojima će biti uređena objedinjena procedura (za tzv. „jednošalterski sistem“), koja je od presudnog značaja za ubrzanje izdavanja građevinskih dozvola i iskorišćenje potencijala građevinskog sektora u Srbiji. Predstavnici USAID BEP biće članovi ove radne grupe.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija