USAID BEP i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, biračka i socijalna pitanja predstavili izmene Zakona o radu u Leskovcu i Subotici

USAID BEP i Ministarstvo su 14. i 16. oktobra predstavili najznačajnije novine Zakona u radu pred preko 120 učesnika seminara održanih u regionalnim privrednim komorama u Leskovcu i Subotici. Ovim događajima su prisustvovali privrednici, predstavnici sindikata i pravosuđa, kao i drugi zainteresovani. Predavači iz Ministarstva predstavili su osnovne izmene u pogledu obračuna zarade i naknade zarade, kao i izmene postupka kolektivnog ugovaranja. Takođe su podsetili privrednike na rok za zaključivanje novih kolektivnih ugovora i preporučili im da pregovore počnu na vreme. Kao i na prethodnim seminarima, odredbe zakona o minulom radu i ugovorima na određeno vreme izazvale su najveću pažnju i privukle veliki broj pitanja, te su predavači najviše vremena posvetili podrobnom objašnjavanju tih oblasti. O ovim seminarima izveštavali su lokalni i regionalni mediji. Naredne dve prezentacije zakazane su za 21. i 23. oktobar i biće održane u regionalnim privrednim komorama u Sremskoj Mitrovici i Zaječaru.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija