Ostvaren napredak u uvođenju programskog budžeta

Stručnjaci USAID BEP i predstavnici Ministarstva finansija održali su prvi sastanak o programskom modelu budžeta da novoformiranom radnom grupom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. USAID BEP je 14. oktobra održao uvodni sastanak sa Natašom Milidragović, državnom sekretarkom u ovom ministarstvu, g. Obradovićem, savetnikom ministra, i g. Đelićem, načelnikom Sektora za finansije, na kome su predstavljene postojeće programske strukture izrađene u saradnji sa prethodnom radnom grupom i razgovarano o unapređenjima u skladu sa novim ključnim ovlašćenjima i ciljevima. Najvažnije teme bile su realizacija kapitalnih projekata tokom 2015. i povezivanje tih projekata sa drugim relevantnim programima u okviru programske strukture. O srednjoročnim ciljevima i indikatorima učinka vezanim za svaki od njih biće reči u toku narednih radionica u cilju unošenja mogućih izmena u konačnu strukturu programskog budžeta.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija