Ostvaren napredak u uvođenju programskog budžeta

Stručnjaci USAID BEP i predstavnici Ministarstva finansija održali su prvi sastanak o programskom modelu budžeta da novoformiranom radnom grupom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. USAID BEP je 14. oktobra održao uvodni sastanak sa Natašom Milidragović, državnom sekretarkom u ovom ministarstvu, g. Obradovićem, savetnikom ministra, i g. Đelićem, načelnikom Sektora za finansije, na kome su predstavljene postojeće programske strukture izrađene u saradnji sa prethodnom radnom grupom i razgovarano o unapređenjima u skladu sa novim ključnim ovlašćenjima i ciljevima. Najvažnije teme bile su realizacija kapitalnih projekata tokom 2015. i povezivanje tih projekata sa drugim relevantnim programima u okviru programske strukture. O srednjoročnim ciljevima i indikatorima učinka vezanim za svaki od njih biće reči u toku narednih radionica u cilju unošenja mogućih izmena u konačnu strukturu programskog budžeta.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija