Izrađen nacrt Zakona o planiranju i izgradnji

U toku radionice koju je u Novom Sadu organizovao USAID BEP, članovi Radne grupe za izradu nacrta izmena i doupna Zakona o planiranju i izgradnji načinili su značajan korak u pravcu dovršetka konačnog teksta ovog propisa koji će se dostaviti Vladi Srbije. Polazna osnova za aktivnosti tokom ove radionice bio je dokument koji je izradio USAID sa pregledom velikog broja komentara koji su na nacrt ovog propisa dostavljeni tokom javne rasprave, kao i mišljenja ministarstava i javnih agencija. Rezultat ove radionice je skoro potpuna finalizacija Zakona o planiranju i izgradnji. Radna grupa se saglasila da u nedelji koja počinje 20. oktobra intenzivno radi na rešavanju preostalih pitanja vezanih za objedinjenu proceduru, inspekcije i kaznene i prelazne odredbe.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija