Obuka u pogledu primene Zakona o radu namenjena Inspekciji rada

USAID BEP je održao dva odvojena sastanka sa Ministarstvom rada i Inspekcijom rada radi dogovora o narednim koracima u skladu sa zajedničkim planom komunikacija i obuke. Svi učesnici saglasili su se oko sprovođenja narednog koraka, odnosno obuke inspektora za primenu nedavnih izmena i dopuna Zakona o radu i pružanja pomoći službenicima Inspekcije za tumačenje novih odredbi i postizanje doslednosti u inspekcijskom nadzoru. Tokom novembra 2014. godine, Ministarstvo, Inspekcija rada i USAID BEP okupiće inspektore iz četiri regionalna centra (Beograda, Niša, Kragujevca i Novog Sada) i predstaviti im „Uputstvo za sprovođenje Zakona o radu“ (koje je izradila Inspekcija), uključujući i pitanja koja često postavljaju privrednici (koja je prikupio USAID BEP) i odgovore na ta pitanja (koje će pripremiti Ministarstvo i USAID BEP). Po završetku ovih okruglih stolova USAID BEP i Ministarstvo organizovaće završnu konferenciju na najvišem nivou posvećenu sprovođenju Zakona o radu. Ovaj skup planiran je za poslednju nedelju novembra ili prvu nedelju decembra 2014. godine.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija