Održan drugi okrugli sto sa bankarskim sektorom

Drugi okrugli sto sa bankarskim sektorom u okviru projekta „Mogućnosti rasta malih i srednjih preduzeća i propuštene prilike u kreditiranju“, koji sprovodi CEVES, održan je 7. oktobra u Narodnoj banci Srbije, a na njemu su ključni nalazi CEVES-ovog istraživanja predstavljeni rukovodiocima banaka. Uvodne govore održali su Kori Udovički, zamenica predsednika vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, i Džo Lauter, direktor projekta USAID BEP. Oni su naglasili da nalazi istraživanja ukazuju da bi i za privredu i za banke moglo biti od koristi da razmotre različite modele poslovanja i prošire ponudu kreditnih proizvoda namenjenih sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP). Dvadeset visokih rukovodilaca iz ukupno 12 banaka prisustvovalo je prezentaciji i diskusiji. Bankari su se saglasili da je sektor MSP nedovoljno finansiran, ali su istakli i odustvo tražnje za kreditima, i to bez obzira na njihovu namenu odnosno uslove. Takođe su se složili da bankama nedostaju kvalitetne informacije o MSP: te se firme tretiraju kao rizični klijenti usled dejstva drugih faktora koji određuju poslovno okruženje, poput izvršnog postupka, obavezne rezerve NBS i mase nenaplativih kredita. Među temama koje su bankari pokrenuli bila je i neophodnost restrukturiranja programa državne podrške i stvaranja garantnih mehanizama kojima bi se omogućilo svođenje rizika na najmanju moguću meru. Rukovodioci banaka naveli su da državna pomoć u ovom trenutku nije efikasna i ne doprinosi privrednom razvoju. USAID BEP će na osnovu zaključaka sa ovog okruglog stola definisati naredne korake za podršku bankarskom sektoru i mogućim korisnicima kredita kako bi se unapredio pristup MSP izvorima finansiranja.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija