Privodi se kraju izrada nacrta Zakona o inspekcijskom nadzoru

Od 9. do 11. oktobra USAID BEP i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovali su radionicu na kojoj su analizirani komentari i predlozi koji se odnose na nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru koji su prispeli u toku javne rasprave. Na ovom skupu radilo se i na konačnoj verziji teksta nacrta ovog propisa, a učestvovali su članovi Radne grupe u užem sastavu (predstavnici Ministarstva, Sekretarijata Vlade Srbije za zakonodavstvo i USAID BEP), službenici sanitarne, veterinarske i fitosanitarne inspekcije, kao i predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike i Transparentnosti Srbija. Učesnici su analizirali komentare i predloge na nacrt Zakona, pripremili odgovore za zainteresovane strane koje su izrazile interesovanje za ovaj postupak i izmenili pojedine odredbe nacrta u skladu sa predlozima i komentarima. Većina sugestija odnosila se na mehanizam za koordinaciju rada inspekcija, ulogu „krovnog“ zakona u odnosu na sektorske propise i definiciju ključnih koncepata. Radna grupa u užem sastavu će u narednim danima dovršiti tekst nacrta Zakona i poslati ga nadležnim ministarstvima na razmatranje, što predstavlja prvi korak u postupku usvajanja ovog propisa u Vladi Srbije.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija