USAID BEP i Asocijacija lizing kompanija Srbije (ALCS) postigli saglasnost o nastavku saradnje

USAID BEP je 22. septembra održao sastanak sa članovima novog Upravnog odbora ALCS. Emilijano Štajnfl, novi predsednik ALCS, Boris Stević, potpredsednik, Teodora Milenković, generalni sekretar i predstavnici USAID BEP razgovarali su o daljoj saradnji između ALCS i USAID BEP. Dogovoreno je da se nastavi rad na rešavanju regulatornih pitanja koje predstavljaju prepreke za poslovanje lizing kompanija – a upravo ove firme bi trebalo da budu jedan od ključnih izvora finansiranja za sektor MSP. Asocijacija lizing kompanija Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije 3. oktobra organizuje godišnju lizing konferenciju kojoj će prisustvovati predstavnici sektora lizinga iz Slovenije, Hrvatske i Austrije. Prisutni će biti i predstavnici Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija i Ministarstva privrede. USAID BEP će pružiti podršku ALCS u pokretanju razgovora o glavnim regulatornim pitanjima koje su zajedno definisali USAID BEP i ALCS, pošto je ova konferencija idealno mesto za iniciranje neophodnih promena regulatornog okvira kojim se uređuje lizing.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija