Unapređen informacioni sistem za pripremu budžeta

Tokom poslednja dva meseca stručnjaci USAID BEP pružaju podršku Ministarstvu finansija za unapređenje postojećeg softvera za pripremu budžeta. Na dan 27. avgusta, konsultanti USAID BEP predstavili su novu verziju softvera za pripremu budžeta ključnim službenicima Sektora budžeta u Ministarstvu finansija. Prezentacija je obuhvatala i praktičnu demonstraciju funkcija sistema definisanih u tehničkoj specifikaciji. Uz podršku USAID BEP biće uvedeno kratkoročno rešenje za unapređenje informacionog sistema koji će biti korišćen za pripremu budžeta za 2015. u skladu sa novom programskom metodologijom. Prezentaciji je prisustvovalo desetoro zaposlenih u Sektoru budžeta u Ministarstvu finansija, među kojima su bili i načelnik Sektora, analitičari i zaposleni u odeljenju za kapitalne projekte.

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija