Međuresorna rasprava o nacrtu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

Vlada Srbije započela je međuresornu raspravu o nacrtu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji koji je izrađen uz podršku USAID BEP. Međuresorna rasprava poslednji je korak u postupku izrade zakona pre nego što Vlada Srbije odobri predlog Zakona i uputi ga u skupštinsku proceduru. Ministarstva i državne agencije imaju rok do 11. septembra 2014. da pruže povratne informacije o nacrtu Zakona. U međuvremenu, USAID BEP nastavlja da pruža tehničku podršku Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u obradi materijala dostavljenih tokom javne rasprave organizovane uz podršku USAID BEP i unošenju primljenih sugestija u tekst zakona. Uz to, USAID BEP zajedno sa GIZ i NALED pruža podršku Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i drugim učesnicima u postupku za uvođenje elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija