Javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

Članovi tima USAID BEP i zvaničnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sastali su se sa predstavnicima Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Generalnog sekretarijata Vlade Srbije i Republičkog sekretarijata za javne politike u cilju utvrđivanja konačnog teksta nacrta Zakona o inspekcijskom nadzoru i usaglašavanja plana javne rasprave o tom propisu. Javna rasprava će biti organizovana od 1. do 23. septembra i sastojaće se od pet skupova sa privrednicima i regionalnim privrednim komorama. Uz to, USAID BEP je održao i više sastanaka sa inspekcijama i drugim državnim institucijama u cilju razmatranja organizacije tela koje će se baviti koordinacijom rada inspekcija, usaglašavanja nacrta Zakona sa sektorskim zakonima i diskusije o statusu inspektora i proceni rezultata njihovog rada.

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija