Zajednički plan kampanje i edukacije javnosti o Zakonu o radu

Kroz Zajednički plan kampanje i edukacije javnosti o Zakonu o radu privrednici će biti upoznati sa novinama koje donosi novi Zakon i imati priliku da steknu uvid u postupak kolektivnog pregovaranja i značaj pojedinačnih kolektivnih ugovora. Plan obuhvata i „edukativni karavan“ koji se organizuje u saradnji sa Ministarstvom rada i regionalnim privrednim komorama. Karavan počinje sredinom septembra i posetiće šest do osam gradova u Srbiji. Uz to, u Beogradu će biti održani posebni skupovi o kolektivnom pregovaranju namenjeni sindikatima i udruženjima poslodavaca. USAID BEP će takođe pružiti pomoć Ministarstvu u izradi materijala i saopštenja za medije o novom zakonu.

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija