Novi poslovni portal na adresi poslovanje.rs

U okviru svojih aktivnosti posvećenih edukaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) o mogućnostima za pristup izvorima finansiranja, USAID BEP je pokrenuo izradu interaktivnog poslovnog portala, na adresi poslovanje.rs, koji će održavati Privredna komora Srbije. Očekuje se da će ovaj portal početi sa radom krajem decembra ove godine. Portal će obuhvatati module za pristup izvorima finansiranja (za koji će sadržaj obezbediti USAID BEP) i ponudu/tražnju B2B, Evropsku mrežu preduzetništva, tehničke propise i usluge poslovnog informisanja Komore (koje će izraditi Komora). Komora će biti zadužena za ažuriranje informacija na portalu, koji će naročito biti od koristi za MSP jer će posredstvom njega biti u stanju da pronađu informacije iz različitih oblasti koje su neophodne za poslovanje. Segment portala koji se tiče pristupa izvorima finansiranja omogućiće privrednicima da otkriju moguće izvore sredstava za svoje investicione potrebe, uključujući i programe državne podrške za MSP. Portal će istovremeno pružiti ovim preduzećima i alate za izračunavanje racija i edukativne materijale kroz koje će privrednici biti u stanju da unaprede veštine upravljanja finansijama.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija