Javna rasprava o nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji

Kako je nacrt Zakona o planiranju i izgradnji izuzetno značajan i složen, i budući da su se povratne informacije od zainteresovanih strana pokazale veoma korisnim, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pomerilo je krajnji rok za dostavljanje komentara i predloga sa 20. na 25. avgust. USAID BEP i Ministarstvo ranije su već izradili izmene nacrta Zakona na osnovu predloga dostavljenih tokom javne rasprave. Ovim izmenama će se izbeći „uska grla“ u sprovođenju ovog propisa, a sam zakon će postati sveobuhvatniji i jednostavniji za primenu. USAID BEP nastavlja da pruža tehničku pomoć Ministarstvu u obradi dostavljenih materijala i, šire, sprovođenju ove zahtevne reforme.

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija