Javna rasprava o nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji

Kako je nacrt Zakona o planiranju i izgradnji izuzetno značajan i složen, i budući da su se povratne informacije od zainteresovanih strana pokazale veoma korisnim, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pomerilo je krajnji rok za dostavljanje komentara i predloga sa 20. na 25. avgust. USAID BEP i Ministarstvo ranije su već izradili izmene nacrta Zakona na osnovu predloga dostavljenih tokom javne rasprave. Ovim izmenama će se izbeći „uska grla“ u sprovođenju ovog propisa, a sam zakon će postati sveobuhvatniji i jednostavniji za primenu. USAID BEP nastavlja da pruža tehničku pomoć Ministarstvu u obradi dostavljenih materijala i, šire, sprovođenju ove zahtevne reforme.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija