Američka ambasada organizovala okrugli sto o analizi efekata propisa

Na dan 11. septembra Ambasada Sjedinjenih Američkih Država organizovala je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i uz podršku USAID BEP, Ministarstva pravde SAD i Američke privredne komore u Srbiji (AmCham) okrugli sto o tome kako analiza efekata propisa i koordinacija javnih politika mogu da doprinesu unapređenju efikasnosti javne uprave i stvore bolje i predvidljivije poslovno okruženje. Ambasador Kirbi i ministarka Udovički održali su uvodne govore. U radu skupa učestvovali su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sekretarijata za javne politike, Sekretarijata za zakonodavstvo i Generalnog sekretarijata Vlade Srbije, različitih resornih ministarstava i drugih javnih institucija i poslovnih udruženja, kao i privrednici, stručnjaci, profesori univerziteta i članovi diplomatskog kora. Zamenica direktora USAID BEP moderirala je diskusiju o značaju analize efekata propisa, regulatorne transparentnosti i unapređenja kvaliteta propisa i kreiranja politika. Panelisti su naglasili da će novoformirani Sekretarijat za javne politike igrati ključnu ulogu u uvođenju strateškog planiranja i koordinacije rada državnih organa i njihovih politika. Takođe je naglašen značaj obaveznih javnih rasprava i izrade koncepata kao polaznih osnova za buduće regulatorne aktivnosti. Iako je Srbija unapredila svoj sistem za analizu efekata propisa, koji je sada na nivou sličnom kao u zemljama regiona, postoji još prostora za unapređenja, i to naročito u fazi praćenja i analize sprovođenja propisa. Učesnici su podcrtali napore koje USAID BEP ulaže u unapređenje regulatornog procesa i kreiranje povoljnijeg poslovnog okruženja, uključujući Regulatorni indeks Srbije (RIS) i nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija