Elektronski sistem za izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP, NALED i GIZ Otvoreni regionalni fond sarađuju u cilju pružanja podrške Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u razvoju elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola koji će omogućiti efikasan rad „jednošalterskog sistema“ u ovoj oblasti. Od 10. do 12. septembra, 13 učesnika – predstavnika USAID BEP, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Beograda, Opštine Sremska Mitrovica, Agencije za privredne registre, NALED i Stalne konferencije gradova i opština – posetilo je Skoplje radi neposrednog upoznavanja sa radom makedonskog elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola. Studijsko putovanje je organizovao GIZ Otvoreni regionalni fond. Prezentacija koju su održale makedonske kolege ubedila je prisutne da će Srbija imati koristi od uvođenja elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola, kao i da korisnici ovog sistema ne bi snosili dodatne troškove hardvera, softvera i licenci. Domaćini su naglasili dva preduslova za uspeh ove reforme: 1) korišćenje elektronskog formata mora biti propisano kao obavezno, i 2) pri uvođenju ovog sistema potrebne su opsežne pripreme i snažna politička podrška. Zaključci sa ovog studijskog putovanja pomoći će i Radnoj grupi Ministarstva da izradi konačni nacrt Zakona o planiranju i izgradnji. USAID BEP smatra da je elektronski sistem za izdavanje građevinskih dozvola od presudnog značaja za uvođenje efikasnih administrativnih procedura, unapređenje odgovornosti državnih organa i javnih preduzeća i suzbijanje korupcije u vezi sa obradom zahteva za izdavanje građevinskih dozvola. Nastavićemo da pružamo podršku Vladi Srbije u cilju uvođenja jednošalterskog sistema kroz izradu potrebnih podzakonskih akata, usklađivanje sektorskih zakona sa Zakonom o planiranju i izgradnji i polaganje temelja za elektronski sistem za izdavanje građevinskih dozvola.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija