Promovisanje izmena i dopuna Zakona o radu

Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Nacionalna službe za zapošljavanje, Vrhovni kasacioni sud, izdavačka kuća „Paragraf“ i projekat USAID BEP održali su 8. septembra u „Sava centru“ u Beogradu prezentaciju izmena i dopuna Zakona o radu usvojenih u julu 2014. Ovom skupu je prisustvovalo oko 900 učesnika iz privatnog i javnog sektora, i to uglavnom lica koja se u praksi bave radnim pravom i ljudskim resursima. Na dan 12. septembra, Ministarstvo i USAID BEP pridružili su se Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac u organizaciji još jedne prezentacije Zakona o radu za zainteresovana lica iz regiona Kragujevca. Na ovim skupovima postavljeno je preko 300 pitanja, uglavnom vezanih za minuli rad, godišnji odmor i postupak otkaza ugovora o radu. Sledeće prezentacije Zakona o radu održaće se u Regionalnim privrednim komorama Pančevo i Sombor 16. i 17. septembra.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija