Seminar o izmenama i dopunama Zakona o radu održan u Novom Sadu

Seminar o izmenama i dopunama Zakona o radu održan je u Novom Sadu 3. septembra kao rezultat saradnje Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Vrhovnog kasacionog suda, izdavačke kuće „Paragraf“ i projekta USAID BEP. Seminaru je prisustvovalo oko 200 učesnika iz privatnog i javnog sektora, i to uglavnom lica koja se u praksi bave radnim pravom i ljudskim resursima, zainteresovanih da saznaju više o nedavnim izmenama i dopunama Zakona o radu. Ekspert projekta USAID BEP Milan Stefanović održao je prezentaciju o uticaju Zakona o radu i efikasnosti tržišta rada na konkurentnost Srbije u međunarodnim okvirima, uključujući i makroekonomske aspekte zaposlenosti, nezaposlenost, rad „na crno“ i sivu ekonomiju. Stefanović je takođe naglasio značaj analize efekata propisa, shvatanja prioriteta privrede i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja. USAID BEP nastavlja da pruža podršku promociji novog Zakona o radu: sledeći skup biće organizovan 8. septembra u Beogradu, posle čega će početi „Karavan o Zakonu o radu“ koji će obići više gradova širom Srbije.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija