Podrška Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine za uvođenje programskog modela budžeta

Okončanjem ovonedeljnih radionica sa pokrajinskim sekretarijatima za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine, privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, finansije, i energetiku i rudne resurse završen je drugi krug radionica sa pokrajinskim organima. Savetnici projekta USAID BEP tako su za svih 34 korisnika pokrajinskog budžeta obezbedili podršku za kreiranje programskih struktura. Počevši od budžeta za 2015, ove institucije će svoje finansije prikazivati u obliku programa, programskih aktivnosti i projekata koji će obuhvatati i srednjoročne ciljeve i indikatore uspešnosti koji se odnose na ključne strategije i ciljeve pokrajinske vlade. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku pokrajinskoj Vladi za uvođenje novog informacionog sistema za pripremu budžeta koji zadovoljava potrebe novog budžetskog modela. Upravljanje javnim finansijama jedna je od najznačajnijih oblasti u postupku pridruživanja Evropskoj uniji, a uvođenje programskog modela budžeta predstavlja veliki korak u sprovođenju ovih reformi.

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija