USAID BEP pruža podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u cilju razvoja sistema e-inspekcija

Grupa za uspostavljanje elektronskog sistema za inspekcijski nadzor („e-inspekcija“) sastala se 15. avgusta. Ova grupa sastoji se od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direkcije za elektronsku upravu, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Tržišne inspekcije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspekcije rada i projekta USAID BEP. Grupa se saglasila da treba kreirati jedan centralni modul za inspekcijske procese koji će obuhvatati poslovne procese zajedničke za sve inspekcije i postati osnovni kanal za komunikaciju između pojedinačnih inspekcija. Konkretni moduli nižeg nivoa biće kreirani kasnijie. Sistem za e-inspekcije omogućiće komunikaciju između pojedinačnih inspekcija i između inspekcija i drugih organa državne uprave od značaja za inspekcijski nadzor (Agencije za privredne registre, Uprave carina, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa). Cilj ovog sistema je da se značajno smanji administrativno opterećenje i privrede i inspektora, uvede inspekcijski nadzor zasnovan na procenjenom riziku, omogući optimalno iskorišćenje resursa inspekcija i poveća stepen poštovanja propisa u privredi. Pilot-faza, koju grupa smatra prvim korakom u razvoju e-inspekcija, obuhvataće povezivanje Tržišne inspekcije i Inspekcije rada kako bi se osiguralo da ova dva ključna organa mogu da efikasno razmenjuju informacije i standardizuju procedure. Istovremeno, USAID BEP nastavlja rad u okviru Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijskom nadzoru koja se bavi usaglašavanjem konačnog nacrta ovog Zakona. Krajnji rok za dostavljanje komentara i predloga je 20. avgust, a javna rasprava o nacrtu Zakona počinje u septembru.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija