Izrađen skup preporuka za reformu parafiskalnih nameta

Na osnovu svojih ranijih analiza finansijskog uticaja parafiskalnih taksi i naknada, ispitivanja stavova privrednika i analize sprovođenja propisa, USAID BEP i NALED su izradili skup preporuka za nastavak sprovođenja reforme parafiskalnih nameta. Među ovim preporukama su i izmene Zakona o budžetskom sistemu, pravilnika o metodu i načinu za obračun iznosa naknada, nacrta Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, sektorskih zakona i drugih propisa. Druge preporuke tiču se ukidanja pojedinih parafiskalnih taksi i naknada, kao i naknada za korišćenje određenih javnih usluga koje se preklapaju. USAID BEP i NALED će ove preporuke dostaviti Ministarstvu finansija i drugim relevantnim ministarstvima, a naročito Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija