Javna rasprava o nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji okupila preko 800 učesnika

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i urbanizma je uz podršku USAID BEP u Beogradu i većim regionalnim centrima širom zemlje održalo sedam skupova posvećenih javnoj raspravi o nacrtu Zakona. Među učesnicima su bili predstavnici ministarstava, privrede, lokalne samouprave i drugih državnih organa, univerziteta i medija. USAID BEP i njegovi partneri u ovoj reformi u prethodnom periodu dosledno su insistirali na održavanju javne rasprave, zastupajući stav da je ona neophodan preduslov za usvajanje zakona koji se može pravilno primeniti i kojim će se unaprediti svi aspekti postupka izdavanja građevinskih dozvola. Tokom javne rasprave u Beogradu, koju su organizovali USAID BEP i NALED, zamenica predsednika Vlade Zorana Mihajlović zahvalila se USAID BEP na tehničkoj pomoći pruženoj tokom izrade nacrta Zakona i podršci za organizaciju javne rasprave. Gospođa Mihajlović je obećala da će obratiti naročitu pažnju na komentare prispele u toku javne rasprave i da će predloge kojima se promovišu reforme uneti u tekst Zakona. Tokom prvih deset dana javne rasprave (koja se završila 20. avgusta), Ministarstvo i USAID BEP primili su od različitih zainteresovanih strana preko 20 pismenih preporuka za unapređenje nacrta Zakona. USAID BEP pruža podršku Ministarstvu za obradu primljenih predloga. USAID BEP i Ministarstvo izradili su i zajednički plan rada koji bi Vlada ove nedelje trebalo da odobri odlukom kojom će se formirati i međuresorno koordinaciono telo za sprovođenje ove reforme.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija