Prošireno dejstvo kolektivnih ugovora: uništavanje radnih mesta radi očuvanja uticaja sindikata

USAID BEP nastavlja rad na unapređenju nacrta izmena i dopuna Zakona o radu. Poslednje značajno pitanje koje je trebalo rešiti ticalo se proširenog dejstva kolektivnih ugovora. Predstavnici USAID BEP, NALED, AmCham i MMF sastali su se sa ministrom rada, zapošljavanja i socijalne politike, Aleksandrom Vulinom, radi razmatranja ovog pitanja; USAID BEP je Vladi Srbije pomogao izradivši nacrt izmena relevantnih odredbi Zakona o radu. USAID BEP je takođe izradio i belešku o ovom pitanju koju je dnevnik Politika iskoristio u svom članku o proširenom dejstvu kolektivnih ugovora.

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija