USAID BEP pomaže Vladi Srbije da ponovo pokrene reformu sistema izdavanja građevinskih dozvola

Pošto je proveo skoro godinu dana u bezuspešnom nastojanju da navede prethodno Ministarstvo urbanizma i građevinarstva da izradi nove propise o izdavanju građevinskih dozvola, USAID BEP je u saradnji sa novim ministarstvo ostvario veliki napredak u pogledu finalizacije nacrta izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji. Jedna od prvih mera novoimenovane zamenice premijera i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorane Mihajlović, bilo je formiranje Radne grupe za izradu ovog zakona. Radna grupa, među čijim članovima su i predstavnici USAID BEP, izradila je novi Zakon o planiranju i izgradnji. USAID BEP je takođe pokrenuo saradnju sa Ministarstvom u pogledu planiranja primene ovog zakona. Tokom sastanka za gospođom Mihajlović, predstavnici USAID BEP saglasili su se da pruže pomoć pri izradi plana primene i dogovorili se oko koraka neophodnih za finalizaciju izmena i sektorskih zakona. Predstavnici USAID BEP su takođe napomenuli da je USAID predvodio koordinaciju donatora u pogledu reforme izdavanja građevinskih dozvola, kao i da bi mogao da nastavi napore u tom pravcu i sa Ministarstvom.

Pre ovog sastanka sa ministarkom Mihajlović formirana je nova Radna grupa za izradu novog sveobuhvatnog zakona o građevinskim dozvolama. Ova Radna grupa je odmah počela sa radom i već se sastala četiri puta. U skladu sa razgovorima u okviru Radne grupe o reformi takse za uređenje zemljišta, USAID se obratio Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj i Stalnoj konferenciji gradova i opština sa zahtevom za konkretnim podacima o prihodima od ove takse za različite vrste projekata (odnosno izgradnju stanova, trgovinskih objekata i industrijskih postrojenja). Ova taksa je u ovom trenutku najveći parafiskalni namet u Srbiji, i njena reforma, ako se pravilno sprovede, nosi ogroman potencijal za smanjenje troškova gradnje i unapređenje konkurentnosti privrede Srbije. Radna grupa ima zadatak da izradi Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji do kraja jula meseca.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija