USAID BEP pruža tehničku pomoć za unapređenje pravnog okvira za hipoteku u Srbiji

USAID BEP je tokom protekle nedelje razmotrio nacrt izmena i dopuna Zakona o hipoteci i podneo komentare i predloge timu pravnika koji ovu reformu sprovodi uz podršku EBRD. Ključna pitanja koja treba rešiti tiču se unapređenja postupka vansudskog izvršenja radi naplate potraživanja obezbeđenog hipotekom, koji je u poslednjih nekoliko godina ograničen nepreciznim odredbama važećeg Zakona o hipoteci i neadekvatnih tumačenja Republičkog geodetskog zavoda. Glavna svrha ove inicijative je unapređenje kreditiranja i poboljšanje pristupa izvorima finansiranja za MSP. O ovim izmenama i dopunama bi ove nedelje trebalo da se pokrene javna rasprava; Vlada Srbije je najavila da će izmene ovog propisa biti usvojene pre letnje pauze u radu Narodne skupštine. USAID BEP nastavlja da pruža tehničku podršku reformi propisa u ovoj oblasti.

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija