USAID BEP podržao konferenciju o upravljanju projektima u državnom sektoru

Srpski ogranak Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute) organizovao je 17. juna uz podršku USAID BEP, AmCham i Privredne komore Srbije konferenciju pod nazivom „Kako primeniti upravljanje projektima u državnom sektoru“. Direktor USAID BEP učestvovao je u panel-diskusiji tokom koje je bilo reči o tome kako unaprediti upravljanje u javnom sektoru. Konferenciji je prisustvovalo preko 130 stručnjaka za upravljanje projektima iz javnog i privatnog sektora, a zaključeno je da su veštine upravljanja projektima apsolutno neophodne u javnoj upravi. Ove veštine tek će dobiti na značaju tokom pregovora o pristupanju EU. USAID BEP će nastaviti da koristi upravljanje projektima i druge mehanizme u cilju unapređenja efikasnosti partnera iz javne uprave u Srbiji u oblastima upravljanja reformama i pružanja usluga.

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija