USAID BEP podržao konferenciju o upravljanju projektima u državnom sektoru

Srpski ogranak Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute) organizovao je 17. juna uz podršku USAID BEP, AmCham i Privredne komore Srbije konferenciju pod nazivom „Kako primeniti upravljanje projektima u državnom sektoru“. Direktor USAID BEP učestvovao je u panel-diskusiji tokom koje je bilo reči o tome kako unaprediti upravljanje u javnom sektoru. Konferenciji je prisustvovalo preko 130 stručnjaka za upravljanje projektima iz javnog i privatnog sektora, a zaključeno je da su veštine upravljanja projektima apsolutno neophodne u javnoj upravi. Ove veštine tek će dobiti na značaju tokom pregovora o pristupanju EU. USAID BEP će nastaviti da koristi upravljanje projektima i druge mehanizme u cilju unapređenja efikasnosti partnera iz javne uprave u Srbiji u oblastima upravljanja reformama i pružanja usluga.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija