USAID BEP i Poreska uprava razmenili iskustva o inspekcijskom nadzoru

Pemijer Vučić je tokom boravka u Nemačkoj izjavio da će Srbija doneti nove zakone o privatizaciji, stečaju i izdavanju građevinskih dozvola. „Uradićemo svoj posao: rekao sam kancelarki Merkel da ćemo doneti zakone o radu, privatizaciji, stečaju, izdavanju građevinskih dozvola, i tako dalje. Predstoji nam mnogo posla“, rekao je Vučić. On je prethodno obećao da će se ovi zakoni naći u skupštini u narednih nekoliko nedelja. USAID BEP pruža podršku Vladi Srbije u izradi zakona kojim se uređuju građevinske dozvole, a nacrt ovog propisa donosi drastično ubrzanje postupka izdavanja ovih isprava. USAID BEP je takođe učestvovao u izradi Zakona o radu i pomogao poslovnim udruženjima i sindikatima da konkretizuju svoje stavove i ostvare određeni stepen dogovora u pogledu ovog propisa. Usvajanjem predloženih izmena i dopuna Zakona o radu unaprediće se uređenje radnih odnosa u Srbiji i omogućiti poslodavcima da angažuju zaposlene a da se pritom ne izlažu prevelikim rizicima.

Tim USAID BEP sastao se 12. juna sa Miodragom Pavićevićem, zamenikom direktora Poreske uprave i višim rukovodstvom ove institucije. Cilj sastanka je bilo predstavljanje nalaza studije sprovedene korišćenjem metoda standardnih troškova i razmatranje mogućih načina za smanjenje administrativnih opterećenja. Rezultati pomenute studije, koja je organizovana 2013. godine, ukazuju na to da se pojedinim procedurama i radnjama vezanim za obračun i naplatu poreza – uključujući izdavanje poreskih uverenja i neujednačenost prakse područnih jedinica Poreske uprave u pogledu delatnosti koje imaju pravo na paušalno oporezivanje – privredi nameću nepotrebni visoki administrativni troškovi. Predstavnici USAID BEP i Poreske uprave saglasili su se da ove regulatorne i administrativne procedure treba izmeniti. Pojednostavljenjem samo jedne administrativne procedure, i to izdavanja poreskih uverenja, privredi Srbije bi se uštedelo preko 130 miliona dinara godišnje (što je ukupno oko 1,5 miliona dolara). Miodrag Pavićević se složio da su izmene koje predlaže USAID BEP izvodljive i najavio da će svim područnim jedinicama Poreske uprave u narednih nekoliko nedelja biti poslato obavezujuće uputstvo sa novom procedurom. Izmena postupanja u ovim slučajevima imala bi veoma pozitivan uticaj na privrednike. Privredna društva svih veličina podnose zahteve za izdavanje ovih uverenja između pola miliona i milion puta godišnje ukupno. Uz to, USAID BEP i Poreska uprava razmotrili su i pitanja i najnovije događaje u pogledu budućeg Zakona o inspekcijskom nadzoru i naglasili potrebu procene rizika u ovom postupku.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija