USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža pomoć Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine u primeni programskog modela budžeta

Na dan 12. juna stručnjaci USAID BEP održali su prvu opštu prezentaciju programskog modela budžeta za Vlade AP Vojvodine. Ovom događaju prisustvovali su i Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Nada Mirković, šef Sektora budžeta u Ministarstvu finansija, Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije, kao i preko 140 predstavnika Vlade APV. Posle prezentacije održana je praktična obuka za zaposlene u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije u pogledu primene programskog modela budžeta u na nivou Vojvodine. Cilj ove obuke bio je da se Sekretarijat za finansije osposobi da preuzme vodeću ulogu u sprovođenju ovih reformi. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku u vidu radionica sa pojedinačnim pokrajinskim sekretarijatima kako bi im pomogao da formiraju budžetske strukture usklađene sa strukturama uspostavljenim u istim oblastima na republičkom nivou.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija