UPRAVLJANJE PROJEKTIMA JE VELIKI IZAZOV ZA SRPSKU VLADU

Beograd (17. jun ) – Srpski ogranak američkog Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute, PMI, Serbia Chapter) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, Američke privredne Komore, Privredne komore Srbije i drugih partnera, organizovao je 17. juna konferenciju koja je prеdstаvnike јаvnоg sеktоrа Srbiје upoznala sа prednostima upravljanja projektima i procedurama po svetski priznatim PMI standardima kao i nајbоlјim prаksаmа nа kоnkrеtnim primеrimа iz јаvnоg sеktоrа evrоpskih zеmаlја. 

„Upravljanje projektima je jedna od najtraženijih profesionalnih veština zato što povećava uspešnost projekata svih veličina u smislu ostvarivanja definisanog cilja u zadatom obuhvatu, budžetu, vremenu i kvalitetu i što osigurava postizanje zacrtanih ciljeva.“ – izjavila je Dragana Ilijašević, predsednica PMI Serbia Chapter.

Vlada Republike Srbije je mnogobrojnim najavama reformskih zahvata pred sebe postavila veliki izazov. Uspešnost a samim tim i poboljšanje privrednog ambijenta, u mnogome će zavisiti od internih kapaciteta Vlade i njenih institucija za upravljanjem i koordiniranjem velikog broja projekata u isto vreme.  Daljim napredovanjem ka članstvu u Evropskoj uniji, Srbija će imati pristup velikom broju fondova EU i drugih donora, a za kvalitetno i pravoremeno sprovođenje ovako finansiranih projekata biće potrebni adekvatni kapaciteti unutar јаvnе uprаvе.

 „Uspešno upravljanje projektima zasniva se na primeni znanja, veština, procesa, alata i tehnika, koji su neophodni za efikasno upravljanje projektima. Organizacije koje u velikoj meri poseduju i primenjuju tu sposobnost generalno su uspešnije, imaju manje troškove, veću produktivnost i zadovoljnije građane i klijente za koje pružaju usluge. Naš cilj jeste da pojedincima, organizacijama, javnom sektoru i državnim institucijama obezbedimo standarde za upravljanje projektima koji objedinjavaju pozitivna iskustva iz ove oblasti.“ – zaključila je Ilijašević.

Institut za upravljanje projektima (Project Management Institute – PMI) je međunarodna neprofitna organizacija osnovana 1969. godine u SAD, koja okuplja preko 650.000 članova iz 185 zemalja, organizovanih u PMI ogranke (PMI Chapters). Danas predstavlja jednu od najvećih i najcenjenijih organizacija na svetu, koje se bave temom upravljanja projektima. PMI ogranak u Srbiji broji više od 260 članova od kojih preko 150 poseduje međunarodne sertifikate za upravljanje projektima.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija