PREDSTAVLJEN II REGULATORNI INDEKS SRBIJE

 

Kvalitet regulatornog okruženja u našoj zemlji dostiže tek 41,8% željenog standarda, a najproblematičnija tačka zakonodavnog procesa je sprovođenje zakona, pokazao je drugi godišnji Regulatorni indeks Srbije (RIS) koji su NALED i USAID predstavili javnosti, 5. juna 2014. godine u Danas konferens centru. Reč je o oceni koju je Vlada zaslužila za kvalitet, javnost i predvidljivost pripreme propisa, ažurnost sprovođenja zakona, regulatorno opterećenje privrede i dostupnost informacija.

U uvodnom delu prisutnima su se obratili Ernst Bode, član Upravnog odbora NALED-a i Joe Lowther, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja koji su se usaglasili da je vrednost RIS-a za 2014. znatno bolja od prethodne godine (31,7%), ali da je bez obzira na određeni napredak, kvalitet propisa i način njihovog donošenja i primene i dalje kamen spoticanja za privrednike.

Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne skupštine RS rekao je da Vlada i parlament, kao i druge relevantne institucije mogu da koriste analize NALED-a kao vodič jer ukazuju na slabosti i daju smernice u kom pravcu i na koji način državni organi treba da rade.

Regulatorni indeks Srbije predstavili su Branko Radulović, stručni saradnik NALED-a i Slobodan Krstović, saradnik za ekonomske analize u NALED-u.
 Kako je rečeno na skupu, privredi je potrebna stabilna politika (bez naglih zaokreta u zakonskim rešenjima), veća pravna sigurnost (dosledna primena zakona), jeftinija i efikasnija administracija i transparentnija komunikacija sa državnom upravom. Prema RIS-u, navedeni aspekti privrednog okruženja nisu na zadovoljavajućem nivou.

Drugu godinu za redom, Vlada i ministarstva najnižu ocenu (12,6) beleže za ažurnost sprovođenja zakona, najviše zbog kašnjenja sa donošenjem podzakonskih akata. Veoma mali pomak napravljen je i u otklanjanju troškova koje privredi nameće primena propisa, a posebno izostanak daljeg ukidanja parafiskalnih nameta (ocena 29,7).

Jedina komponenta koja je kao i 2012. bila zadovoljavajuća jeste dostupnost informacija, pre svega zahvaljujući kvalitetu internet strana ministarstava, ali je čak i u okviru ove komponente jedan od indikatora neopravdano nizak: tek nešto više od pola ministarstava (10 od 18) odgovorilo je na upit građana u okviru istraživanja NALED-a. Osim toga, iako se za sve veći broj nacrta zakona organizuju javne rasprave, efekti ovih rasprava nisu vidljivi, a evidentno je da se i dalje 2/3 zakona usvaja po hitnom postupku.

Kako bi proverio validnost RIS-a, NALED je sproveo istraživanje stavova privrede na uzorku od 250 preduzeća. Veliko podudaranje (87,5%) percepcije privrednika i Regulatornog indeksa govori nam da je privreda svesna realne slike kvaliteta regulatornog okruženja, a s druge strane govori da je RIS dobar pokazatelj mišljenja privrede i stanja zakonodavnog procesa u Srbiji.

U okviru konferencije NALED i USAID premijerno su prikazali peti spot u zajedničkoj antibirokratskoj kampanji “Pitajte kada” – Đavolja posla, koji u fokus stavlja loše strane radnog zakonodavstva iz ugla nezaposlenih. Dosadašnji pregovori o novom zakonu o radu usmereni su na rešavanje prava zaposlenih i poslodavaca dok je više od 750.000 registrovanih nezaposlenih lica neopravdano zapostavljeno iako je upravo zbog njih najviše potrebna izmena zakona.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija